تبلیغات
الفبای زندگی - شخصیت خود را محک بزنید
الفبای زندگی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

به این تست شک نکنید. این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخهایش هم اصلاً کار دشوارى نیست. کافى است کمى به خودتان رجوع کنید. یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد و جوابی را که انتخاب می کنید یادداشت کنید که بتوانید امتیازهایى که گرفته اید جمع بزنید. حاضرید؟ پس شروع کنید: 
 


1) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟ 
الف _ صبح، 
ب- عصر و غروب، 
ج _ شب 
 ۲) معمولاً چگونه راه مى روید؟ 
الف _ نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند، 
ب- نسبتاً سریع، با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم، 
ج _ آهسته تر، با سرى صاف روبرو، 
د _ آهسته و سربه زیر، ه- - خیلى آهسته 
 ۳) وقتى با دیگران صحبت مى کنید؛ 
الف _ مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید، 
ب- دستها را در هم قلاب مى کنید، 
ج _ یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید، 
د _ دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنید، 
و ه-_ با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مىکنید 
 ۴) وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟ 
الف _ زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم، 
ب- چهارزانو، 
ج _ پاى صاف و دراز به بیرون، 
د _ یک پا زیر دیگرى خم 
 ۵) وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟ 
الف _ خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده، 
ب _ خنده، اما نه بلند، 
ج _ با پوزخند کوچک، 
د _ لبخند بزرگ، 
ه_ لبخند کوچک 
 


۶) وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛ 
الف _ با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید 
ب _ با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردید 
ج _ در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید 
 


۷) سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛ 
الف _ از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید 
ب _ بسختى ناراحت مى شوید 
ج _ حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود 
 ۸) کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟ 
الف- قرمز یا نارنجى 
ب- سیاه 
ج- زرد یا آبى کمرنگ 
د- سبز 
ه- آبى تیره یا ارغوانى 
و- سفید 
ز- قهوه اى، خاکسترى، بنفش 
 ۹) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟ 
الف- به پشت 
ب- روى شکم (دمر) 
ج- به پهلو و کمى خم و دایره اى 
د- سر بر روى یک دست 
ه- سر زیر پتو یا ملافه... 
 


۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید که: 
الف- از جایى مى افتید. 
ب- مشغول جنگ و دعوا هستید. 
ج- به دنبال کسى یا چیزى هستید. 
د- پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید. 
ه- اصلاً خواب نمى بینید. 
و- معمولاً خواب هاى خوش مى بینید 
 امتیازات 

سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)

امتیازهایتان را جمع بزنید. عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقایسه کنید و شخصیت خودتان را بشناسید. 
 


نتیجه گیرى


* اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى کنند و به ظاهر مى گویند«کاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند.


* اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند، بدون فکر عمل مى کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. کسى که همه چیز را تجربه و امتحان مى کند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.


* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.


* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.


* از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز : در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه کار به نظر مى رسید. زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید.


* و اگر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شکاک و دودل مى دانند شخصى که همیشه سایرین به عوض او فکر مى کنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى کنند. کسى که اصلاً تمایل به درگیرشدن در کارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد!

لینک
نوع مطلب :
برچسب ها : روانشناسی شخصیت،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391
پنجشنبه 16 آذر 1396 07:49 ب.ظ
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress
on various websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
I have heard great things about blogengine.net. Is there
a way I can import all my wordpress content into it?
Any kind of help would be really appreciated!
شنبه 14 مرداد 1396 09:40 ق.ظ
Good day very nice web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..

I'll bookmark your blog and take the feeds also?
I am glad to seek out so many useful info here in the publish,
we need develop extra techniques on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:13 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest
twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite
some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
چهارشنبه 22 شهریور 1391 10:17 ب.ظ
عالی بود باز وجالب این که من وخانمم را درست ترسیم وتوضیح داداه بود خدایش درست بود
آرزوی موفقیت برای شما و خانمتون دارم.
پنجشنبه 5 مرداد 1391 01:25 ب.ظ
سلام دوست عزیز ممنون از حضورت
با افتخار وب زیبای شما لینک شد
سلام دوستم مرسی از اینکه به من سر زدی
چهارشنبه 10 خرداد 1391 03:02 ب.ظ
سلام
خیلی جالب بود
ممنون
پنجشنبه 4 خرداد 1391 10:06 ب.ظ
سلام
مطالب مفید و ارزنده بود . ممنون
ممنون از پیشنهاد و توجهتون. سعی میکنم کوتاه باشه چشم.
چهارشنبه 3 خرداد 1391 01:39 ب.ظ
مرسی
درست بود
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 05:55 ب.ظ
سلام دوستم
عصر بخیر
جالب بود استفاده كردم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

Upload Music
          چت روم | قالب وبلاگ
استخدام
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

*